Biuro Rachunkowe "PIT"s.c.
ul. Częstochowska 30,
25-647 Kielce
tel. 505 035 481
biuro@karolbiuro.pl

 
 

 
 
 

Pełna obsługa kadrowa:
- akta osobowe zatrudnionych pracowników; 
- przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy:
umowy o prace, wypowiedzenia, aneksy, zaświadczenia, świadectwa pracy; 
- prowadzimy ewidencje czasu pracy; 
- dokonujemy zgloszeń i wyrejestrowań ZUS; 
- przygotowujemy dokumenty związane z zawarciem umów cywilno-prawnych:
  umowy zlecenia, umowy o dzieło. 

obsługa płacowa:
- listy plac; 
- deklaracje rozliczeniowe ZUS; 
- przelewy badź wpłaty należnych składek ZUS; 
- przelewy badź wpłaty należnych zaliczek na podatek dochodowy; 
- wszelkie deklaracje podatkowe związane z zatrudnieniem:
PIT-4R, PIT-11/8B, PIT-R, PIT-40;v - kartoteki wynagrodzeń; 
- raporty RMUA; 

 
 
KALKULATOR WYNAGRODZEŃ

 
KALKULATOR ODSETEK
           
© Copyright 2013 Biuro Rachunkowe KAROL